Qaafiyat Furgacat

Qaafiyat caagidiy, ni ayyunti le gibdaabinay, qamalmaqaane kee qamalumaane le caagidih ne yascasse yab siinih bicsneh nen.

Ni qaafiyat kaxxa tu xiq le.  Kaadu ni qaafiyat kaxxa asal baaha. Tohim sabbatah akkel qaafiyat furagacat getton.