Missila

Missili missila ceelam meqe, baxi kaadu abba ceelam meqe. Ni qaada mango missila le. Ta missili kas neh baaha. Gibdi dabaana nel obta kee gibdaabina net booda way missilak geyna kas ne cata. Akkel dago missila gaabowsne.  Ken ankacisay, keenik barita.