Rakaakay dadalisiyyi yab

 

Qafiyatih caagidiy, ni ayyunti le gibdaabinay, qamalmaqaane kee qamalumaane le caagidih ne yascasse yab siinih bicisneh nan. Ama barnamajit tassatanam niyat linnoh immay kaadu isin qafar mari isi manot dadalisam cubbussaanam kee sin catnam fanxa.

Ta yab qafar rakaakayih dadalisiyyi yab. Ni manoh dadalisiyyi yab yanih. Egla kee digib kee baritto walal edde yan.