Buxa Mariino Furgacat

Asal qaafiyat baha.  Furgacata  kee asal baha aydaada ama’kkel geytaanah. Taham inkih asal siinih bahtam niyat linno.

Buxa mari kaxxa farcat neh baaha.  Tohim sabbatah akkel buxa mara kee kataysis furgacat ankcisa.